December 30, 2015

   పొరుగింటీ మీనాక్షమ్మని…
“అసలీ గొడవంతా సూరీడు వల్లే వచ్చింది” కక్కలేక మింగలేక అవస్థ పడుతూ గొణుక్కుంది లావు. కుడి చేత్తో అన్నం కలుపుకుంటూ ఎడం చేత్తో ఫోన్లో మెస్సేజ్ లు తెరిచి చదువుకుంటూ నవ్వుకుంటున్నాడు ఆనందు.
“ఏం కాదు. అంతా నీవల్లే” అన్నాడు లావు కొడుకు సుమంత్. పిచిక తన మీదికి బ్రహ్మాస్త్రం వేసినట్టయింది లావుకి.
“నా వల్లా? నేనేం చేశానురా వెధవకానా?” అంది విస్తుపోతూ.
“నువ్వేగా మామయ్యనడిగి నాన్న ఫోన్లో వాట్సాప్ గ్రూపులన్నీ పెట్టించావు. అప్పట్నించీ నాన్న మాతో మాట్లాడ్డం, ఆడుకోవడం, స్విమ్మింగ్కి తీసుకెళ్లడం అన్నీ మానేశారు. లేచినప్పట్నించి ఆఫీసుకెళ్లేదాకా ఆ ఎస్సెమ్మెస్సులు చూసుకుంటూ ఆ వీడియో క్లిప్పింగులు చదువుకుంటూ ఉంటారు. అన్నం తినేపుడు కూడా మనతో మాట్లాడరు” అన్నాడు ఖోపంగా.
“అదికాదురా సూ! సూరీడత్త మామయ్య చూడు కాలుమీద కాలేసుకుని, స్మార్ట్ ఫోను పట్టుకుని  స్టైలుగా వాట్సాప్ లో ఫొటోలూ, విడియోలూ పంపుతూ బిజీగా ఉంటే, వాళ్లున్నరెండ్రోజులూ నాన్నేమో ఆ డొక్కు ఫోను తీసి గట్టిగా మాట్లాడుతూ, పనేమీ లేనివాడిలా జోకులేస్తూ నా వెంట తిరుగుతుంటే నాకు నామోషీగా అనిపించింది. అందుకే స్మార్ట్ ఫోను తెప్పించి ఏవో నాలుగు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఆడ్ చేయించాను. ఎవరేనా మనింటికి వచ్చినపుడు ఇంటి యజమాని ఖాళీగా కనిపిస్తే పనికిమాలిన వాడనుకుంటార్రా బాబూ. నీకేం తెలుసు?” నొచ్చుకుంటూ నచ్చచెప్పబోయింది లావు.
“అన్నీ ఇలాగే చేస్తావు నువ్వు. సూరీడత్తా వాళ్లబ్బాయేమో ‘మీ నాన్నఎంచక్కా బోల్డంత సేపు మీతో గడుపుతారు. మా డాడీ చూడు ఎపుడూ ఫోను పట్టుక్కూచుంటారు’ అని ఎంత ఫీలయ్యాడో తెల్సా?”
సూ మాటలకి లావు ఆలోచనలో పడింది. భర్త తెలివైనవాడూ, ప్రయోజకుడూ అనుకోవాలని తను చేసిన ప్రయత్నం ఇలా బెడిసి కొడుతుందని తనేమన్నా కలగందా? నిజమే పూర్వం కూరలు పట్టుకు రావడం, వంటింట్లో తను సతమతమవుతుంటే తనూ ఓ చెయ్యి వెయ్యడం, పిల్లల్ని ఆటలకి తీసుకెళ్లడం చేసే వాడు కాస్తా ఇప్పుడు ఇంటికి రావడం తడవుగా ఆ ఫోను పట్టుకుని బాల్కనీలో సెటిలయిపోవడం, మెస్సేజిలన్నీ చూసుకుంటూ తనలో తనే నవ్వుకుంటూ ఉండడం! అంతే కాకుండా ఆ మెసెజ్ లన్నీ తను చదివీ చదవక ముందే ఎవరో ఒకరికి ఫార్వార్డ్ చేసి పారేస్తూ ఉండడంతో మిగిలిన వాళ్లంతా విసుక్కుంటున్నారని తమ్ముడు చెప్పాడు. అప్పుడప్పుడు పొరబాటున  ఏ గ్రూపులో వచ్చిన వీడియో  క్లిప్పింగ్ ని ఆ గ్రూపుకే  మళ్లీ ఫార్వార్డ్  చేయడంతో అంతా అతన్ని వెర్రిబాగుల వాడిలా జమకడతారేమో అని బెంగ పట్టుకుంది. తనకి చిన్న వెధవ సుమంత్ బాధ కూడా బానే అర్ధమవుతోంది. పాపం వాడికి వాళ్ళ నాన్న దగ్గర చేరిక. ఒక్కసారిగా నాన్నలో ఇంత మార్పు వచ్చేసరికి వాడు తట్టుకోలేక పోతున్నాడు.
ఇలా అనుకోగానే లావుకి కొడుకు మీద ప్రేమ ముంచుకొచ్చింది. “సూ! ఇలారా కన్నా” అంటూ పిలిచింది. వాడు అలిగి చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడు.
ఒకటికి రెండుసార్లు పిలిచేసరికి వాడికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది. చిటికెన వేలు చూపిస్తూ “ సూసూ అంటూ పిలుస్తావేం? అన్నిటికీ నీకు సూరీడత్తతో వొంతు..అత్త వాళ్ళబ్బాయిని కే అని పిలుస్తుందని నువ్వు నన్ను సూ అనిపిలిస్తే ఎలా? రెండు మూడుసార్లు కేకే అన్నా బానే ఉంటుంది గాని సూసూ అంటే చెత్తగా ఉంటుంది” అన్నాడు.
లావు అనబడే లావణ్య, సూరీడు అనబడే సూర్య లక్ష్మిల స్నేహం వీధి బడి రోజుల నాటిది. అన్నిటా లావుకి సూరీడుతో పోటీ. ఇద్దరిదీ ఒకే వీధి. ఒకే వయసు. ఇద్దరికీ కాలేజీ చదువు పూర్తవుతూనే పెళ్లిళ్ళు కుదిరాయి. లావణ్యకి పెళ్లికొడుకు బ్రహ్మానందం చదువూ, ఉద్యోగం, నవ్వుమొహం అన్నీ నచ్చడంతో వెంటనే ఒప్పుకుంది గాని, పెళ్ళిమాటలు జరిగిన మర్నాడే సూరీడుక్కూడా పెళ్లి కుదరడం, ఆ వివరాలన్నీ తెలియగానే లావణ్య ముక్కు ఎగబీల్చుకుంటూ, కాళ్లూ చేతులూ విసురుకుంటూ ఇంటికి రావడం జరిగింది.
ఇంట్లోకి వచ్చీ రాగానే ‘నాకీ పెళ్లొద్దు’ అంటూ పేచీ మొదలు పెట్టింది. లావణ్య తల్లి, కామాక్షి కూతుర్ని బుజ్జగించి అడగ్గా అడగ్గా తేలిందేమిటంటే పెళ్లికొడుకు ఇంటి పేరు లావుకి ఎంతమాత్రం నచ్చలేదని. కూతురు ఆ సూరీడు ఇంటికెళ్లి వచ్చిందటే ఏదో ఓ కొత్త పేచీ మొదలుపెడుతుందని తెలిసినా, బట్టలో నగలో కొనమనో, కొన్నవి మార్చమనో  అంటుందనుకుంటే ఏకంగా కుదిరిన పెళ్లే వద్దనడంతో కామాక్షి ఖంగు తింది. అయినా తేరుకుని,
“ఇంటిపేరు నచ్చకపోవడమేమిటే? అయినా మొన్న అన్నిటికీ సరేనన్నావుగా? ఇప్పుడేమొచ్చిందీ?” అంది మెత్తగానే.
“నాకు నువ్వసలు ఇంటిపేరు చెప్పావా? సూరీడుకి వాళ్లమ్మగారు చెప్పార్ట నాక్కాబోయే పెళ్ళికొడుకు వివరాలన్నీ. ఇంటి పేరు ‘ప్రతివాద భయంకర’ అని తెలిసి అదేమో ‘భయంకర లావూ! భయంకర లావూ!‘ అని ఒకటే ఏడిపించడం” అంది ఏడుపు మొహంతో.
“నేనేవన్నా దాచి పెట్టానుటే.. ఇంటిపేరు ప్రసక్తి రాలేదు గనక చెప్పలేదు గాని” అంది వేగంగా ఆలోచిస్తూ.
 “ఏమిటో భయం పుట్టేలా అదేం పేరమ్మా.. నాకేం నచ్చలేదు” అంటూ తల్లిని చుట్టుకుపోయింది లావు.
 పెళ్లికొడుకు ఇంటి పేరుతో కూడా తంటా రావచ్చని ఊహించని కామాక్షి, “ఇంటి పేరులో ఏముందే పిచ్చితల్లీ .. పి.బి. లావణ్య అని రాసుకుంటావు గాని పూర్తి పేరు రాస్తావా ఏమిటి?” అంటూ నచ్చచెప్పబోయింది.
“రాయక పోయినా పిలవక పోయినా ‘ఇంటి పేరేమిటీ’ అంటూ ఎవరో ఒకళ్లు అడుగుతూనే ఉంటారు. సూరీడుకి కాబోయే అబ్బాయి ఇంటిపేరేమిటో తెలుసా? కలువకొలను!  అతని పేరేమో ప్రభాకర్! కలువకొలను ప్రభాకర్ ! ఎంత బావుందో చూడు. ఒక్క కలువ పువ్వు దోసెడు పూల పెట్టు. అలాంటిది కొలను నిండా కలువపూలుంటే ఎంత బావుంటుంది! కలువ పువ్వే బావుంటుందంటే కలువ కొలను ఇంకెంత బావుంటుంది!
“ఇతను చూడు… ప్రతివాద భయంకర బ్రహ్మానందం. ఒకవైపు భయంకరం.. ఇంకోవైపు  బ్రహ్మానందం.. ఏమన్నా అర్ధం ఉందా?  నాకేం వొద్దు ఇతనితో పెళ్లి” ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది లావు.
కామాక్షి కార్య సాధకురాలు. కూతురితో మాట్లాడుతూనే చురుగ్గా ఆలోచన సాగించి,“ ఓసి నీ పిచ్చి బంగారం గానూ.. కలువకొలనేమిటీ, ప్రభాకర్ ఏమిటీ? ప్రభాకర్ అంటే సూర్యుడు కదా.. కలువ పూలు సూర్యుణ్ని చూస్తే వాడిపోతాయి! అసలా ఇంటి పేరుకీ అబ్బాయి పేరుకీ ఏమాత్రం కలవలేదు. ఆ మాట కొస్తే సూరీడుకి మాత్రం ఆ ఇంటి పేరు ఎలా సరిపోతుంది? దాని పేరు సూర్యలక్ష్మి కాకుండా చంద్రావతి అయితే సరిపోయేది. సూర్య లక్ష్మికీ కలువకొలనుకీ ఎలా చూసినా కలవదు.
“అదే మనకి వచ్చిన సమ్మంధం చూడు. నీ కాబోయే మొగుడు ప్రతి వాదులకి భయంకరుడూ, మనకి బ్రహ్మానంద స్వరూపుడూను! వెర్రి మొర్రి ఆలోచనలు పెట్టుకోకు. నీ అదృష్టానికి కుళ్లుకునే వాళ్లు బోల్డుమంది ఉంటారు. వాళ్ళేవో అవాకులూ చవాకులూ వాగితే పట్టించుకోకూడదు. మనం వదిలేసుకుంటే, వలేసి పట్టుకుందామని ఎందరో చూస్తూ ఉంటారు మరి” కూతురి జుట్టు సవరిస్తూ ముద్దుగా నచ్చచెప్పబోయింది.
“ఆ.. నువ్వలాగే ఏదో ఒక మాయ చేస్తావు. ‘ప్రతివాద భయంకర లావణ్య’ అంటే ఎలా ఉందో చూడు. ‘భయంకరంగా లావణ్యంగా ఉంద’ని దేన్నైనా అంటామా?  పెళ్లి అని తల్చుకుంటే చాలు ‘ఉరుములూ మెరుపుల మధ్య నేను వొణుక్కుంటూ నిలబడ్డ దృశ్యం’ కనిపిస్తోంది! ఇన్నాళ్లూ సూరీడు పేరుతో పోల్చుకుని నా పేరెంత అందంగా ఉందో అని మురిసిపోయేదాన్ని. ఇప్పుడు కేవలం చేసుకోబోయేవాడి ఇంటి పేరు వల్ల ఇన్నాళ్ల  సంతోషం ఒక్కసారిగా మాయమైపోతోంది. ఏమైనా సరే నాకీ సంబంధం వద్దు” బొటబొటా కళ్ల నీళ్లు కార్చింది లావు.
చిన్నప్పటి నుంచీ కూతుర్నిఅపురూపంగా పెంచుకొచ్చిన కామాక్షి, ఒళ్లుమండుతున్నా నిభాయించుకుని, కొంగుతో లావు కళ్లనీళ్లు తుడిచింది. లోపలికెళ్లి ఇంటిపేర్ల పుస్తకం ఒకటి తెచ్చిచ్చి” చిట్టి లావూ! నీకిష్టం లేకుండానే నీ పెళ్లి చేసేస్తాంటే అమ్మలూ? ఇదిగో ఈ పుస్తకం తిరగేసి చూడు. ఇందులో ఇంటి పేర్లన్నీ చదివితే ప్రతివాద భయంకర అన్న ఇంటి పేరు ఎంత హుందాగా ఉందో నీకే తెలుస్తుంది. పోనీలే అని ఈ సమ్మంధం వదిలేస్తే, తర్వాతొచ్చే సమ్మంధం ఇంతకన్నా నచ్చని ఇంటి పేరైతే ఏం చేస్తాం చెప్పు? ఒకవేళ ఇంటి పేరు బావున్నా పిల్లాడి పేరు సన్యాసిరావో, పిచ్చయ్య శాస్త్రో అయితే ఏం చేస్తాం? ఎన్నని అలా వదిలేస్తాం? ఇతని పేరు చక్కగా ఉంది. పేరుకి తగ్గట్టు నవ్వుమొహం. సైంటిస్టుగా ఉద్యోగం, బోలెడు జీతం…” అంటూ కామాక్షి ఏవేవో చెప్పుకుపోతుంటే లావు, తల్లి ఇచ్చిన పుస్తకం గబగబా తిరగేసింది.
 అందులో కొన్ని ఇంటి పేర్లు చదవగానే వికారపెట్టి, వాంతొచ్చినట్టయింది. తల్లి చెప్పిన మాట నిజమే అనిపించింది.
మొత్తం మీద లావుకీ, సూరీడుకీ ఆ వేసవిలోనే పెళ్లిళ్లు జరిగిపోయాయి. లావు పెళ్లికి సూరీడూ, సూరీడు పెళ్లికి లావూ , తాళికట్టు శుభవేళ పూలజడ ఎత్తి పట్టుకుని ఫొటోల్లో పడ్డారు. పెళ్లి తతంగాలు పూర్తై ఎవరిళ్ళకి వాళ్లు వెళ్లిపోయారు. లావు మనసులో ఇంటి పేరు తాలూకు అసంతృప్తి కొంత ఉన్నా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండే భర్తతో లావు కాపురం సుఖంగా సాగిపోయింది. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. ఒక కూతురూ ఒక కొడుకూ. కూతురు సంగీతంలో కృతుల దాకా వచ్చింది.
సజావుగా సాగిపోతున్న వాళ్ల సంసార నావ, సూరీడు రాకతో మళ్లీ అల్లకల్లోలమయింది. త్యాగరాయ గాన సభలో  సూరీడు కూతురు డాన్సు ప్రోగ్రాం ఉండడంతో పదిహేనేళ్ల తర్వాత సూరీడు సకుటుంబంగా భాగ్యనగరం వచ్చి, పనిలో పనిగా లావుని చూడ్డానికి వచ్చింది. సూరీడు భర్తా, లావు భర్తా ఒకరికొకరు పరిచయమయ్యారు. ‘అయామ్ ప్రభాకర్’ అంటే  ‘బ్రహ్మానందం’ అంటూ కరచాలనం చేసుకున్నారు.
          ఇటీవలి కాలంలో జగమెరిగిన హాస్య నటుడిగా గొప్ప పేరు సంపాదించిన బ్రహ్మానందం, తెర మీద కనబడితే చాలు ప్రేక్షకుల్లోంచి తెరలు తెరలుగా నవ్వులు, ఈలలు వినపడడం మామూలే అయినా, భర్తని పరిచయం చెయ్యగానే సూరీడు మొగుడు ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటున్నట్టు కనపడడంతో లావుకి అవమానం అనిపించింది. సూరీడూ వాళ్ళు వెళ్లిపోయినా అదే సన్నివేశం లావు ఆలోచనల్లో మళ్లీ మళ్లీ కదిలి మనశ్శాంతి లేకుండా చేసింది. పీ బీ బ్రహ్మానందం గా తమ సర్కిల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మొగుడి పేరు విషయం లోఇప్పుడేం చెయ్యడానికీ తోచక పిచ్చెక్కినట్టయింది ఆమెకి. ఏ సమస్య వచ్చినా తల్లికి చెప్పుకునే లావు, ఇక తప్పేట్టు లేదని పుట్టింటికి బయల్దేరి వెళ్లింది.
దిగులు మొహంతో వచ్చిన కూతుర్ని చూసి మళ్ళీ ఏదో కొత్త తంటా వచ్చినట్టుంది అనుకున్న కామాక్షి, భోజనాలై ఇద్దరూ గదిలో నడుం వాల్చగానే విషయం తెలుసుకుని విస్తుపోయింది.
“ఇదేం పిచ్చే నీకూ? ఇన్నేళ్లొచ్చినా! హాయిగా కడుపుబ్బ నవ్వించే నటుడికీ అదే పేరుంటే సంతోషించాల్సింది పోయి దుఖ పడతారుటే ఎవరైనా? తెర మీద అతను కనపడగానే హాలంతా నవ్వులే! కేవలం అతనుంటే చాలు సినిమాకి పెట్టిన డబ్బులొచ్చేస్తాయి. అతనేమైనా విలనా? వేశ్యల వెంట తిరిగేవాడా? అంత మంచి హాస్య నటుడిక్కూడా అదే పేరుంటే నీకొచ్చిన బాధేమిటే తల్లీ?” అని తల పట్టుకుంది.
“కొడుక్కో అల్లుడికో ఆ పేరుంటే ఏమీ అనిపించదమ్మా… మొగుడికి ఆ పేరుంటే ఏం బావుండదు…కొత్తగా ఎవరితో పరిచయమైనా చేతులూపుకుంటూ ‘అయామ్ బ్రహ్మానందం’ అనుకుంటూ ఈయన చెప్పుకోవడం , వాళ్లు ముసిముసిగా నవ్వడం.. నీకేం తెలుస్తుంది ఆ బాధ? మొన్న సూరీడు మొగుడు వచ్చినపుడు పరిచయం చేస్తే, ‘అయామె గ్రేట్ ఫాన్ ఆఫ్ బ్రహ్మానందం అండీ’ అనుకుంటూ ఆయనేమో బ్రహ్మానందం నటించిన కామెడీ సీన్లేవో చెప్పడం, ఆయనతో పాటు ఈయనా తగుదునమ్మా అంటూ తనకి గుర్తొచ్చిన సన్నివేశాలూ డైలాగులూ చెప్పడం,  ఇద్దరూ పడీ పడీ నవ్వుకోవడం. నాకు తిక్క రేగిపోయింది” ఎర్రబడ్డ మొహంతో ఆవేశంగా అంది లావు.
కూతురి అవస్థ చూసి బాధ పడుతూ “అయ్యొ .. అతనేవో చెప్తే చెప్పాడు, ఇతను కూడా చెపాల్సిన పనేముందీ” అని దీర్ఘం తీసి “పోనీ అల్లుడు గారు తన పేరు బ్రహ్మానందం అని కాకుండా పీబీబీ ఆనంద్ అని చెప్పుకుంటే సమస్యే లేదుగా” అంది కామాక్షి.
“సర్లే ..ఆయనే ఉంటే ఈ బోడి గుండెందుకూ అందిట ఆవిడెవరో. మా మొండి ఘటం వింటారనుకున్నావా ? ముందు నించీ ఆయనకా పేరంటే ఇష్టం. ‘నా పేరులోనే నా ఆటిట్యూడ్ ఉంది తెలుసా’ అంటూ గొప్పలు పోతారు. ప్రపంచంలో ఎవరైనా కోరుకునేది బ్రహ్మానందాన్నేట. దాన్నే ఇంగ్లీష్ లో బ్లిస్ అంటార్ట.. నేనిలా మొదలుపెట్టగానే ఆయనలా లెక్చర్ దంచడం మొదలు పెడతారు” నీరసంగా అంది లావు. ఇన్నాళ్లూ ఇంట్లో తనదే పై చెయ్యిగా ఉన్న లావు ‘లావొక్కింతయు లేదు ధైర్యము విలోలమయ్యె’ అన్నట్టు కనపడగానే కామాక్షికి జాలేసింది.
ఆ జాలిలోంచి మెరుపులా ‘జీవితాన్ని మార్చేసే అయిడియా’ ఒకటి వెలిగింది.
“ఆ మధ్య అతనికి రావలసిన ప్రమోషనేదో ఆగిపోయిందన్నావు కదే” అనడిగింది.
“పోతే పోయిందిలేవే వెధవ ప్రమోషన్. నాకు దాని గురించి బాధ లేదు. చస్తుంటే సంధి మంత్రం అన్నట్టు అసలు విషయాన్నొదిలేసి, ఏదేదో అడుగుతావు” విసుక్కుంది లావు.
“పూర్తిగా వినవే తల్లీ.. వెంటనే ఎవరేనా న్యూమరాలజిస్టుకి చూపించి పేరులో ఏదో నెగటివిటీ ఉందనీ, అందుకే ప్రమోషన్లు ఆగిపోతున్నాయనీ చెప్పించు. ఏదో రెండో మూడో ‘ఏ’లూ, ‘డీ’లూ పెట్టి, ఆ…నంద్ద్ అనో, లేకపోతే ఆన్నంద్ అనో... ఏదో మార్పులు రాసిస్తారు. దాంతో ఈ పేరు గొడవ వదిలిపోతుంది. అతనికెలాగూ జాతకాలూ, నక్షత్రాలూ నమ్మకాలున్నాయిగా” అంది.
తల్లి మాటలు వింటూనే లావు కళ్ళు మెరిశాయి. ఒక్కుదుటున లేచి ఆవిడకో హగ్గూ, రెండు ముద్దులూ ఇచ్చి తిరుగు బస్సెక్కింది. నలుగురు న్యూమరాలజిస్టుల్ని కలిసి ఆనందు కొత్తపేరు నిర్ధారించేసరికి చేతి చమురు బాగానే వదిలింది. తెలుగులో ఆనందనే రాసినా ఇంగ్లీష్ లో రాసేటప్పుడు కొత్త స్పెల్లింగ్ రాయడం ఆనందుకే కాక తల్లీ పిల్లలకి కూడా ఓ పట్టాన అలవాటు కాక నానా అవస్థా పడినా, మొత్తానికి అంతటితో ఆవిషయం పరిష్కారమై లావుకి శాంతి చిక్కింది.
ఈలోపు సూరీడు కూతురి నాట్యం గురించి వార్తా పత్రికల్లో ప్రోత్సాహకరమైన రివ్యూలు వచ్చాయి. సూరీడుకి ఫోన్ చేసి అభినందనలందించినా,  స్నేహితురాలితో కలిసి చూసిన ఆ పిల్ల నాట్యం గుర్తొచ్చి లావుకి ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు.
‘ఎందుకొచ్చిన సంగీతం. ఎంతసేపూ సా.. పా… అంటూ సాగతీతా, దరువే గాని ఆ మువ్వల సవ్వడి ఉందా, అడుగుల అందం ఉందా, సోగ కళ్ల విన్యాసాలున్నాయా? ఎక్కడ కూచుంటే అక్కడే స్థిరో భవా అన్నట్టుండే సంగీత కచేరీకీ, ప్రేక్షకుల్ని కళ్ళు తిప్పుకోనివ్వని డాన్సుకీ పోలికెక్కడుంది’ అని లావు మనసంతా పరిపరి విధాల పోయింది. సూరీడు వాళ్ల ఊరు వెళ్లిపోతూ, లావు కూతురు ఛాయ బుగ్గలు పుణికి,  ‘ఈ ఊర్లోనే ఉంటే ఈ కోకిల కంఠాన్ని వినడానికి రోజూ మీ ఇంటికి వచ్చేదాన్ని’ అని పొగడ్తల్లో ముంచెత్తిన విషయం లావు బుర్రలోకి ఎక్కలేదు.
 ఆ మర్నాడే ఉన్న పళాన కూతురి సంగీతానికి స్వస్తి చెప్పించి, పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నాట్య కళాశాలలో చేర్పించేసింది. కూతురి ఏడుపు విని ఆనందు కల్పించుకోబోయినా “మీరూరుకోండి, రెండ్రోజులేడ్చి అదే సద్దుకుంటుంది. మీ ఇంటి పేరు నచ్చలేదని నే చేసుకోనని ఏడిస్తే మా అమ్మా నాన్నా ఊరుకున్నారా? నయానా భయానా చేసి పడెయ్యలేదూ. ఇప్పుడు మనకేం తక్కువయిందీ?” అని కొట్టి పారేసింది. గొడవ పడడం నచ్చని ఆనందు విషయాన్ని అంతటితో వదిలేసి తన పనిలో మునిగి పోయాడు.
ఇంతలో విజయవాడలో మూడ్రోజుల పాటు జరిగే ఒక సంగీత సదస్సులో ఔత్సాహిక కళాకారులకి అవకాశం ఉంటుందని తెలిసి, సూరీడు లావుకి ఫోన్ చేసింది, పిల్లని తీసుకొస్తే అక్కడ సభలో పాడించవచ్చని. ఇద్దరూ విజయవాడ వెళ్లడం, సభలో ఛాయ ముద్దుగా పాడడం జరిగాయి. కచేరీకి వచ్చిన వాళ్లంతా పిల్లనీ, ఆమెకి సంగీతం నేర్పిస్తున్న తల్లినీ మెచ్చుకుని ‘ఎంచక్కా సంగీతమైతే పెద్దయినా పాడుకోవచ్చు. పన్లు చేసుకుంటూ కూడా సాధన సాగించవచ్చు. అదే నాట్యమైతే అలా కుదరదు. ఆ నగలూ, మేకప్పులూ అదంతా ఓ పెద్ద హంగామా. చేస్తూ చేస్తూ ఉన్న డాన్సు మానేస్తే ఒక్కసారిగా ఊబకాయం వచ్చేస్తుంది కూడా. టెంతూ ఇంటరూ సమయం లో సాధన కుదరక పిల్లలు లావుగా అయిపోతారు. ఇంక పెళ్లి కుదరడం కూడా కష్టం.. ‘ అంటూ తలో మాటా అన్నారు. వెంటనే లావు నాలిక్కరుచుకుని, ‘నయం ఇప్పుడే మేలుకున్నాను. వెనక్కి వెళ్లగానే పిల్లని డాన్సూ గీన్సూ మాన్పించేసి మళ్లీ సంగీతంలో చేర్పించెయ్యాలి’ అనుకుంది.
సూరీడు రాక రాక వచ్చిన స్నేహితురాలిని ఎంతో  ప్రేమగా చూసుకుంది. సూరీడు ఇల్లు లావుకి బాగా నచ్చేసింది. ముఖ్యంగా వంటిల్లు. పొందిగ్గా సర్దిన  పెరల్ పెట్ సీసాలూ, వాటి మీద నీట్ గా రాసి అంటించిన వంట దినుసుల పేర్లూ చూసి, వెనక్కి వెళ్లగానే తన వంటిల్లు కూడా అలాగే తీరువుగా సర్దుకోవాలనుకుంది.
లేడికి లేచిందే పరుగన్నట్టు ఇంటికి వచ్చీ రాగానే మొగుణ్ని బజారుకి బయల్దేరిదీసి, ఏకంగా పాతిక పెరల్ పెట్ సీసాలు వేర్వేరు సైజులవి కొనేసి తెచ్చింది. బిల్లు చూసి ఠారుకున్న ఆనందం నెత్తీ నోరూ బాదుకున్నాడు. అతన్ని పట్టించుకోకుండా, నాలుగు రోజుల పాటు అదే పనిగా వంటింట్లో సీసాలూ డబ్బాలూ అన్నీ తీసిపారేసి, స్టిక్కర్లంటించిన కొత్త జార్లు వరసగా సర్దుకుని హమ్మయ్య అని నిట్టూర్చింది. ‘ఇంక వంటింటి పని ఎంతో తేలికయిపోతుంది. ఎప్పుడేనా ఏ పనిమీదో ఆలస్యమైనా, కుకరు పెట్టి కూర పోపులో పడెయ్యమంటే భర్తో కూతురో చేసి పెడతారు’ అనుకుని సంతోషించింది.
తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తలుస్తుందన్న సామెత లావు విషయంలో నిజమై కూర్చుంది. హడావుడిగా వంట మొదలుపెట్టబోతున్న లావు, తడిబట్టతో అప్పుడే తుడిచిన టైల్స్ మీద కాలుజారి పడింది. పాదం ఇంత లావున పొంగి, నొప్పితో విల విల్లాడింది. ఆనందం ఆఫీసుకి లీవుపెట్టి కాలికి కట్టు కట్టించి తీసుకొచ్చి పడుకోబెట్టాడు. నాలుగు వారాలు పక్క మీదే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని డాక్టర్ చెప్పాడు.
పక్క మీంచి లావు సూచనలిస్తుంటే, సగంలో ఆగిపోయిన వంటని ఆనందే పూర్తి చేశాడు. అప్పటికి ఒంటిపూట బడి పూర్తై పిల్లలింటికి వచ్చారు. ఆవురావురుమంటున్న పిల్లలిద్దరికీ ముందు అన్నాలు పెట్టి, లావుకి కూడా మంచం దగ్గరే ఇచ్చేద్దామని కంచంలో వడ్డించబోయాడు ఆనందం. ఇంతలోకే కెవ్వు కెవ్వుమని పిల్లల అరుపులు విన్పించాయి. పరుగెత్తుకుంటూ గాభరాగా వెళ్ళేసరికి ఇదరూ వాష్ బేసిన్లో నొట్లో ఉన్నదంతా ఉమ్మేసి నాలుకలు పీక్కుంటున్నారు. “ఏమయిందిరా?” అంటే “అదేం కూర నాన్నా?” అంటూబిక్క మొహాలు పెట్టారు.
 పిల్లాడి కంచంలోంచి ఒక ముద్ద నోట్లో పెట్టుకుని తెల్లబోయాడు ఆనందం. అది తినగలిగే పదార్ధంలా లేదు. బుర్ర బద్దలు కొట్టుకుంటేఅసలు విషయం అర్ధమయింది. వేయించిన దొండకాయ ముక్కల్లో సెనగ పిండి చల్లి, జీలకర్ర పొడీ, కారం పొడీ వెయ్యమని లావు చెప్పగా సీసాలపైనున్న పేర్లు చూసి అవన్నీ వేశాడు ఆనందం. ఆ సీసాల్లో మొదట వేసిన పొళ్ళు అయిపోయాక సీసాలు కడిగి మళ్లీ నింపేటపుడు, పైనున్న పేర్లు చూసుకోకుండా, తనకి అలవాటైన పద్ధతిలో ఎదురుగా కనపడ్డ సీసాల్లో పొడులు, పిండులూ నింపి పెట్టుకుంది లావు. జీల కర్ర పొడి అని ఉన్న సీసాలో మిరియం పొడీ, సెనగ పిండి అని ఉన్న సీసాలో పచ్చిమెంతుల పొడీ ఉన్నాయని తేలింది.
లాబొరేటరీలో సీసాల్లోంచి కెమికల్స్ తీసి ప్రయోగాలు చేసినట్టే చకచకా వంట ముగించిన ఆనందం, జరిగిందానికి లావుని తిట్టిపోశాడు. లావు కూడా ఊరుకోకుండా ‘ఏదో హడావుడిలో ఒక్కోసారి చేతికందిన సీసాని అవసరానికి వాడుకోవడం ఎవరింట్లోనైనా జరుగుతుం’దనీ, ‘బ్రౌను కలర్లో ఉండే జీలకర్ర పొడి బదులు నల్లటి మిరియం పొడి కనిపిస్తున్నా బుర్ర వాడకుండా గుడ్డిగా వేసేస్తారా’ అనీ తిరిగి అంటించి, ‘అసలే కాలు విరిగి నెప్పితో ఉంటే మొగుడు చూపించే ప్రేమ ఇదేనా’ అని కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుంది.
          పిల్లలకి పెరుగన్నం తినిపించి, లావుని సముదాయించి ఇద్దరూ భోజనం ముగించేసరికి ఆనందానికి నీరసం వచ్చింది. పూర్వం ఎప్పుడూ హుషారుగానవ్వుతూ ఉండేవాడు కాస్తా ఈ మధ్య తరచూ వచ్చి పడుతున్న కొత్త సమస్యలకి ఈసురోమంటూ తయారయాడు. ‘ఈ సూరీడు వాళ్లకి దూరంగా ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయి, వీళ్ల గోల వదిలి పోతే బావుణ్ణు’ అని రోజూ దేవుణ్ని ప్రార్ధించుకోవడం మొదలెట్టాడు.
ఒకరోజు ఆనందం ఇంటికి వచ్చేసరికి పిల్లలిద్దరూ పరిగెత్తుకొచ్చి “నాన్నా, సూరీడత్తా వాళ్లు ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిపోతున్నార్ట!” అని సంతోషంగా చెప్పారు. అతని మొహం వెయ్యి వాట్ల బల్బులా వెలిగింది.
పిల్లలు ”నాన్నా! పార్టీ ”  అంటూ గోల చేశారు. ఆనందు “ఉష్ ! అమ్మ వింటుంది ..జాగ్రత్త” అని హెచ్చరించి, వెంటనే వెళ్లి అయిస్ క్రీమ్ పట్టుకొచ్చాడు.
అంతా కూర్చుని సరదాగా తినడం మొదలుపెట్టగానే “ఆస్ట్రేలియా లో మీ క్వాలిఫికేషన్ కి మంచి మంచి ఉద్యోగాలున్నాయిటండీ” అంటూ లావు ఏదో చెప్పబోయింది.
          ఆనందుకి కొరబోయి ఉక్కిరిబిక్కిరయాడు. మంచి నీళ్లిచ్చి అతని నెత్తిమీద మొత్తి, కాస్త సద్దుకోనిచ్చి, ఆస్ట్రేలియా గురించి మళ్లీ మొదలుపెట్టింది లావు.


                                                                             *** 

December 5, 2015

మన మహా నగరపు పుస్తకాల పండుగ

         
        ప్రతి ఏడూ డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే పుస్తకాల పండగ, Hyderabad Book Fair, ప్రారంభమై దాదాపు మూడు దశాబ్దాలు కావస్తోంది. 1985 లో 25 స్టాళ్లతో చిక్కడపల్లిలో మొదలైన ఈ బుక్ ఫెయిర్ రానురాను  విశాలమై గత రెండేళ్ళుగా సువిశాలమైన ఎన్టీఆర్ స్టేడియం ప్రాంగణంలో నిర్వహించబడుతోంది. 
           సాంకేతికత సాయంతో సాహిత్యం కూడా డిజిటలైజ్ అవుతున్న రోజుల్లో అచ్చులో పుస్తకాలెవరైనా కొంటున్నారా అని సందేహ పడే వాళ్ళకి, క్రితం సంవత్సరం 317 స్టాళ్ల తో లక్షల పుస్తకాలకు పది రోజుల పాటు నిలయమైన పుస్తకాల జాతర విభ్రాంతిని కలిగించింది. బుక్‌ఫెయిర్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు, ఒకే సారి 60 వేల మంది పుస్తక ప్రియులు  పుస్తక ప్రదర్శన ని సందర్శించింది లేదు. కిందటేడు పుస్తకాల పండగ మొదలైన మూడోరోజు, ఇళ్ళలో టీవీ సీరియళ్ళు మారుమోగిపోయే వేళ, కంప్యూటర్ తెరలు వెలుగులు చిందే వేళ , పుస్తకాలని వెతుక్కుంటూ అరవై వేల మంది ఎన్టీఆర్ స్టేడియంకి రావడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది, పుస్తకానికీ మస్తకానికీ ఉన్న ఆత్మీయ బంధం తెగిపోలేదని  తెలియజెప్పింది.
            పుస్తక మేళాలో ఈసారి  చోటు చేసుకున్న కొత్తదనాల్లో ఒకటి జేవీ పబ్లిషర్స్ తో కలిసి ప్రమదాక్షరి సభ్యులు ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్. ఎంతో శ్రమకోర్చి తాము వెలువరించిన పుస్తకాలని వాటికోసం ఎదురుచూస్తున్న పాఠకులకి అందజేసే పంపిణీ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోవడమన్నది ఎన్నో ఏళ్ళుగా రచయితలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య.
వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన పుస్తకాలూ , పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలూ, కిందటి తరంలో ప్రముఖులైన రచయితల నవలలూ, కథా సంపుటులూ బాగా అమ్ముడుపోతున్న నేపధ్యంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తమకున్న పరిమిత స్థలంలో ఆయా పుస్తకాలని మాత్రమే ప్రదర్శనకు పెట్టడం జరుగుతోంది. 
           సాధారణంగా సాహిత్యాభిమానులైన  పాఠకులు తమకెదురుగా కనబడుతున్న పుస్తకాలని అటూ ఇటూ తిరగేసి కాస్త బావున్నట్టనిపించిన పుస్తకాలని ఎన్నుకుని కొనుక్కుంటారు. కిందటి తరంతో పోలిస్తే ఈ తరానికి ఖాళీ సమయం తక్కువ. ఎదురుగా కనబడని పుస్తకం కోసం అడిగి, షాపులో కుర్రాడు వెతికి తెచ్చేదాకా  వేచిచూసే పాఠకులు  చాలా తక్కువ.  సమీక్షలు చదివో, అక్కడక్కడ చదివిన కథల వల్ల ఒక రచయితమీద అభిమానం కలిగో,  ‘ఫలానా పుస్తకం ఉందా’ అని ప్రత్యేకించి పాఠకులు  అడిగే సందర్భాలు ఆ రచయితకి అపురూపమైనవి.
          దురదృష్ట వశాత్తూ అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా సార్లు, పేరున్న పుస్తకవిక్రేతలు (ఆ రచయిత పుస్తకాలు తమ గోడౌన్ లో ఉన్నాకూడా )  పాఠకులడిగిన పుస్తకం లేదని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. దీనిక్కారణం ఆ రచయిత పట్ల కక్షో , కార్పణ్యమో కాదు.  రోజుకి డజన్ల లెక్కలో అమ్ముడుపోయే పుస్తకాలుండగా, చెదురుమదురుగా అమ్మకమయ్యే పుస్తకాలని ప్రదర్శించడానికి స్థలం వెచ్చించలేక. మరి రచయితల దగ్గర పుస్తకాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నిమిత్తం ఎందుకు తీసుకుంటారో అర్ధం కాని విషయం.
         ఈ విషయంలో నాకెదురైన అనుభవం ఎందరో రచయితలకి కూడా ఎదురయ్యే ఉండాలి. నా కథలు ప్రచురితమైన ప్రతిసారీ కొందరైనా పాఠకులు ‘ మీ పుస్తకాలేవైనా పబ్లిష్ అయాయా? అయితే ఎక్కడ దొరుకుతా’యని అడగడం, నా పుస్తకాలు దొరికే షాపుల వివరాలు చెప్పడం జరిగేది. అయితే చాలా కాలం తర్వాత నాకు తెలిసిందేమంటే అలా నా పుస్తకాలకోసం  ఎవరైనా పాఠకులు తమకు దగ్గర్లో ఉన్న ఆయా బుక్ హౌస్ ల బ్రాంచిలకి వెళ్ళినా, వాళ్ళకి అడిగిన పుస్తకాలు దొరికేవి కావని. ఎప్పుడో చాలా కాలం తర్వాత అలాంటి పాఠకులు నాకు మళ్ళీ ఎదురైన (అరుదైన) సంఘటనల వల్ల నాకీ విషయం తెలిసింది. అప్పటినించి ప్రతిసారీ హైదరాబాద్  బుక్ ఫెయిర్  జరుగుతున్నపుడు నేను తప్పకుండా నా పుస్తకాలు తీసుకున్న బుక్ హౌస్ ల స్టాల్స్ దగ్గరకి వెళ్ళి ‘వారణాసి నాగలక్ష్మి గారి ఆలంబన/ఆసరా/ వానచినుకులు పుస్తకం ఉందా’ అని అడగడం, వాళ్ళు లేవని చెప్పడం పరిపాటి అయిపోయింది!
       పత్రికల్లో తమ పుస్తకానికి అద్భుతమైన సమీక్ష వచ్చినపుడు ప్రతి రచయితా ఎంతో ఎదురుచూస్తాడు ఆ పుస్తకపు సేల్స్ రిపోర్ట్ కోసం. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ సమీక్షలు చదివరు. రాబోయే పాఠకుల్ని ఊహించుకుని ఆ పుస్తకాలని సిద్ధంగా పెట్టుకోరు. ఆసక్తికరంగా అనిపించిన పుస్తకం కోసం ట్రాఫిక్ భూతాల్ని ఎదుర్కొంటూ వెళ్ళిన కొద్దిమంది పాఠకులకి కోరిన పుస్తకాలు రెడీగా దొరకవు. తెప్పిస్తామని దుకాణదారులు చెప్పినా మళ్ళీ వాహనసముద్రాల్ని ఈదుకుంటూ వెళ్ళి, ఇంతోటి పుస్తకాన్నీ తెచ్చుకునే ఓపిక ఆ పాఠకుడికి ఉండదు.
       ఇలాంటి పాఠకులు  సంవత్సరంలో ఒకసారి వచ్చే పుస్తకాల పండగ కోసం ఎదురుచూస్తారు, ఒక్కచోటే అన్ని పుస్తకాలూ దొరుకుతాయి కదా అని. అయితే ఈ బుక్ ఫెయిర్ లలో కూడా వారి ఆశ తీరదు. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద షాపుల్లోనే ప్రదర్శించడానికి వీలుకాని పుస్తకాలకి బుక్ ఫెయిర్లో స్థలం దొరుకుతుందా?
ఇలాంటి నేపధ్యం లో ఫేస్ బుక్  సామాజిక మాధ్యమాన్ని సాహితీ చర్చల కోసం వాడుకుంటూ సన్నిహితమవుతున్న కొందరు             రచయిత్రులు, పాఠకురాళ్ళూ  ‘ప్రమదాక్షరి’అనే ఫేస్ బుక్ సమూహంగా ఏర్పడడం జరిగింది.
కొత్త పత్రికల గురించి, కొత్త శీర్షికల గురించి, పోటీలను గురించి, తెలుసుకుంటూ, రచనల్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ, సాంకేతిక విషయాల్లో కలిగే సందేహాల్ని నివృత్తి చేసుకుంటూ, మంచి మంచి చర్చలకు, నూతన కార్యక్రమాలకు, రకరకాసాహితీ ప్రక్రియలకు శ్రీకారం చుడుతూ, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా కలసికట్టుగా నడవాలనే  ఆశయంతో  మంథా భానుమతి, సమ్మెట ఉమాదేవిలు అడ్మిన్స్ గా  పదిమంది కన్న తక్కువ  సభ్యులతో ఆగస్టు నెలలో  మొదలైన ఈ సమూహం  ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్టు నవంబర్ నాటికి తొంభై మంది సభ్యులతో నిరంతర చైతన్యానికి నిలయమయింది. ఈ ఆరు నెలల్లో నెలకో, రెండు నెల్లకో ఎవరో ఒకరి ఇంట్లో కలుసుకుంటూ, భావాలు కలబోసుకుంటూ, సరదా కబుర్లూ, ఆట పాటలతో  సాగుతున్న ప్రమదాక్షరి  మీటింగ్స్ తో సభ్యులందరిలో కొత్త చేతన మొలకెత్తింది.
         అలా కలుసుకున్న ఒక సందర్భంలో, నేను పుస్తకాల అమ్మకం విషయంలో రచయితలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యని జ్యోతి వలబోజుతో చర్చిస్తూ ‘ఈ సారి బుక్ ఫెయిర్ లో మనమే ఒక స్టాల్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు’ అనడం, వెంటనే ఆమె ‘ఈ సంవత్సరం బుక్ ఫెయిర్ లో మనం ఒక స్టాల్ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం’ అనడం జరిగాయి. అన్నట్టే ఇరవై తొమ్మిదవ, హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శనలో రచయిత్రుల స్టాల్ ఒకటి ఏర్పాటై చర్చనీయాంశమై చరిత్ర సృష్టించిందంటే అతిశయోక్తి కాదు. 
        జ్యోతి వలబోజు చేతల మనిషి. మాటతో పాటే సంకల్పాన్ని జతచేసే కార్య శీలి. మూడేళ్ల క్రితం ‘మాలిక’ జాల పత్రికని స్థాపించిన ఆమె, తన పత్రికలో ప్రచురణ కోసం  ‘తండ్రి- తనయ’ అనే ఇతివృత్తం మీద ప్రమదాక్షరి రచయిత్రులందరినీ కథలు రాయమని కోరింది. అతి తక్కువ వ్యవధిలో మాలో కొందరు  రాసి పంపిన  కథలన్నీ ఆగస్ట్ నెల ‘మాలిక’ లో చోటు చేసుకున్నాయి. వాటికి ఆ తర్వాత అందిన మరికొన్ని కథలని చేర్చి, 2014 సంవత్సరం మొదట్లో తను స్థాపించిన జేవీ పబ్లిషర్స్ సంస్థద్వారా, ఇరవై నాలుగు కథలతో  ఒక కథా సంపుటి  ‘ప్రమదాక్షరి కథా మాలిక - తండ్రి తనయ’ పేర (ప్రచురణ ఖర్చులు రచయిత్రులంతా కలిసి పంచుకునే పద్ధతిలో) పుస్తకంగా తెచ్చింది. దీనికి  తన వంటల పుస్తకాలు రెండు  (తెలంగాణా వంటలు వెజ్, నాన్ వెజ్), నా కొత్త పుస్తకం ‘ఊర్వశి’ నృత్య నాటిక జత చేస్తే, మొత్తం 2014 సంవత్సరం లో జేవీ పబ్లిషర్స్ బానర్ కింద వెలువరించిన పుస్తకాల సంఖ్య ఇరవై అవుతుంది. ఊర్వశి విషయానికి వస్తే ఈ 32 పేజీల చిన్న నాటికని సరిగ్గా పది రోజుల్లో డీటీపీ చేయించి బుక్ ఫెయిర్ ప్రారంభోత్సవం నాటికి పుస్తకంగా తీసుకురావడం జ్యోతి సమర్ధతకి నిదర్శనమే.

     


         
     ప్రమదాక్షరి, జేవీ పబ్లిషర్స్ సంయుక్తంగా సహకార ప్రాతిపదికపైన తలపెట్టిన పుస్తక శాలలో రచయిత్రులూ, ప్రమదాక్షరి సభ్యులేకాక కొందరు రచయితలు కూడా తమ పుస్తకాలను చేర్చి ఈ ఆలోచన తాలూకు స్కోప్ ని పెంచారు.  పుస్తక ప్రదర్శన మొదలైన వారం రోజుల్లోనే  మేము ఏర్పాటు చేసుకున్న స్టాల్ లో అమ్మకాలు లక్ష దాటాయి. రచయితల పుస్తకాలని  మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా పాఠకులకి చేర్చడమనే ఈ ఆలోచన కార్య రూపం దాల్చడంలో ప్రమదాక్షరి సభ్యులంతా పాలుపంచుకున్నా ప్రధాన పాత్ర పోషించింది మాత్రం మంథా భానుమతి, జ్యోతి వలబోజు, కన్నెగంటి అనసూయ. 

   బుక్ ఫెయిర్ పూర్తి అయ్యాక కన్నెగంటి అనసూయ  ఇంట్లో ( తను స్వయంగా వండి వడ్డించిన ) విందులో, బుక్ ఫెయిర్లో పాల్గొన్న రచయిత్రులంతా కలుసుకుని ఎవరికి రావలసిన సొమ్ము వాళ్ళు అందుకున్నారు. సోమరాజు సుశీల గారు తనకు రావలసిన సొమ్ము తీసుకుంటూ ఇన్నేళ్ళుగా రాస్తున్నా నా పుస్తకాల కి ఒక్కసారిగా ఇంత డబ్బు ఎప్పుడూ అందుకోలేదని అన్నపుడు అందరి మనసుల్లోనూ అదే భావం కదిలింది. అంతర్జాలంలో కావలసినంత సాహిత్యం లభిస్తుండగా
ఎదురుగా ఎప్పుడూ కనబడని పుస్తకాల కోసం ఎవరైనా ఎంతని వెతుక్కుంటారు?
            కేవలం ముప్ఫై మంది మాత్రమే పాలు పంచుకున్న ఈ స్టాల్ , మిగిలిన స్టాల్స్ తో పోలిస్తే తక్కువ పుస్తకాలతో ఖాళీ ఖాళీగా అనిపించినా , సృజన కారుల్ని స్వయంగా కలుసుకుని , ముఖా ముఖీ మాట్లాడే అవకాశంకోసం చాలామంది పాఠకులు ప్రమదాక్షరి స్టాల్ కి వచ్చి పుస్తకాలు కొనుక్కున్నారు.    


         మళ్ళీ ఏడాదికి ఇదే పని మరింత విస్తృతంగా చేయాలని , తెలుగు కథకులంతా ఇదే బాట పట్టి తమ పుస్తకాలని తామే ప్రదర్శించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలనీ చాలామంది రచయితలు సంకల్పించారు. ఈ పుస్తకాల పండగ ప్రమదాక్షరికి నిజమైన పండగలా జరిగిందంటే అతిశయోక్తి కాదు. చూస్తూండగానే ఏడాది గిర్రున తిరిగి వచ్చింది, కొత్త పుస్తకాల కబుర్లు మోసుకొస్తూ.

     మన దేశంలో ఎన్నో పండగలు.. ప్రతీ కూడలి లోనూ రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలతో వెలిగిపోతూ , డిస్కౌంట్ల వలలు విసురుతూ ఎన్నో బట్టల షాపులు.. ఈ పండగకి మాత్రం  'చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో- ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కో' అన్న కవి వాక్కు గుర్తు చేస్తే పాఠకులేమంటారో!    
August 11, 2015

సరళీ స్వరాలు

                          సరళీస్వరాలు                                                                             
            ‘సరిగమ సరిగమ సరిగమ పదనిస.. సనిదప సనిదప సనిదప మగరిసతలుపు తెరవగానే పక్కింటి వాళ్ళ పాప అవనిసంగీత సాధన వినిపించింది.
            లిఫ్ట్ బటన్ నొక్కి నాలుగు గుమ్మాల మధ్య ఉన్న కామన్ స్పేస్ లో నిలుచున్నా, లయ బద్ధంగా మెట్లెక్కుతూ దిగుతూ ఉన్న అవని కంఠధ్వని వింటూ.
అమ్మ చిన్నప్పుడు అక్కలిద్దరినీ తెల్లవారుజామునే లేపేసి, ఇలాగే  సంగీతపాఠాలు సాధన చేయిస్తుంటే, దుప్పటి ముసుగులో చెవులు మూసుకుని విసుక్కుంటూ పడుకోవడం గుర్తొచ్చింది. ఇప్పటికి కనీసం ఏడాదిగా వింటున్నా ఇవే స్వరాలు! ఏమిటో పిల్లకైనా విసుగురాదా అవే స్వరాలు రోజూ పాడడానికి?
        లిఫ్ట్ తలుపు మూస్తుంటే "ఆరోగ్యం కోసం వాకింగ్ కి వెళ్తూ, మూడో అంతస్తు నించి లిఫ్టులో కిందికి దిగుతారు. కారెక్కి పార్కు కెడతారు. మళ్ళీ వాకింగ్ అయ్యాక కార్లో వెనక్కొచ్చి, లిఫ్టెక్కి ఇంటికెడతారు సూర్య మాటలు గుర్తొచ్చాయి.
నిజమే. అనాలోచితంగా యాంత్రికంగా అయిపోయింది దైనందిన జీవితం. మూడంతస్తులు ఎక్కి దిగలేని శరీరం కాదు. ఆలోచిస్తే ఖర్చుల్ని నియంత్రించుకోవడం, శరీరాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం, సరైన ప్రయారిటీస్ నిర్దేశించుకోవడం అంత కష్టమేం కాదు. కానీ దాదాపు మూడేళ్లుగా ఇదే దినచర్య పాటిస్తున్నా ఎప్పుడూ సూర్య చెప్పిన విషయం నా దృష్టికి రాలేదు! లిఫ్ట్ కోసం ఎదురుచూసే సమయంలో చక చకా కిందికి దిగిపోవచ్చు. కరెంటు ఆదా.
కార్లో పార్కు చేరేలోగా రెండు ఫోన్లొచ్చాయి. మొదటిది, మా కంటే ముందుగా పార్కు చేరిన వాకింగ్ ఫ్రెండ్ శివరావు గారినించి. దగ్గర్లో ఉన్నానని చెప్పి పెట్టేశాను. రెండోది మోహన్ నించి. తీయకుండా వదిలేశా, కారు దిగాక చేద్దామనిఏం చెయ్యాలో తేల్చుకోలేక చాలా రోజులుగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నా. ఆలస్యం అయిన కొద్దీ అవకాశం చెయ్యిజారిపోతుందేమో అనిపించింది.  
"అవకాశం సంగతటుంచి సందిగ్ధత విషం లాంటిది. అది మన్ని రోగిష్టి వాళ్ళని చేసి విడిచిపెడుతుంది" అనిత మాటలు గుర్తొచ్చాయి
         కారు పార్క్ చెయ్యగానే మోహన్ కి ఫోన్ చేశా. వాడు చెడామడా చివాట్లు పెట్టాడు. 
        "ఎన్నాళ్ళు చేస్తావురా ఇలా పనికిమాలిన చాకిరీ? వచ్చిన ఆఫర్ నచ్చితే సరేనను. లేదా నేను స్టాగ్నేట్ అయిపోదలచాను, నీ ఆఫర్ నాకొద్దని పిళ్ళై కి చెప్పెయ్ అని టప్పున ఫోన్ పెట్టేశాడు. చిరాగ్గా అనిపించింది. ఊరికే అరుస్తాడెందుకూ? వాడిలాగా వెనకాల డబ్బుకొండేదైనా ఉంటే నేనూ టకటకా నిర్ణయాలు తీసుకుందునుగొణుక్కున్నాను గట్టిగా ఏమీ అనలేక.
        పచ్చదనంతో తొణికిసలాడుతూ కెబీఅర్ పార్కు లోపలికి ఆహ్వానించింది. చికాకులన్నీ గేటు బయట వదిలేసి లోపల పది నిముషాలు నడిచేసరికి ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం శివరావు గారూ, ఇంకో ఇద్దరు మిత్రులూ ఎదురయ్యారు. ఆత్మీయంగా నవ్వుతూ చెయ్యూపి, వాళ్ళ మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ కొనసాగించారు శివరావు గారు. 
         "నీతీ నిజాయితీ విషయం లో కడుపు నిండిన వాడికీ, కడుపు కాలే వాడికీ ఒకటే రూలు న్యాయం కాదు. కడుపు నకనక లాడుతున్నపుడు కనుచూపు మేరలో ఎక్కడా ఆకలి తీరే మార్గం కనిపించనపుడు, పండో, కాయో, బ్రెడ్డు ముక్కో దొంగచాటుగా అయినా తీసుకుని క్షుద్బాధ తీర్చుకోవాలనుకోవడం సహజం. మీరేదో ప్రయాణంలో ఉంటారండీ .. ఎక్కడా భోజనం దొరకని పరిస్థితి. అప్పుడు కూడా మీరూ, వాడూ ఒకటి కాదు. మీ జేబు నిండా డబ్బుంది. రెండు మూడు కార్డులున్నాయి గీకడానికి పనికొచ్చేవి. ఆకలి దంచేస్తున్నా మీకో ధీమా ఉంటుందిఎక్కడో ఓ చోట కావాల్సింది కనపడగానే కొనుక్కోగలిగే శక్తి మీకుందని. పక్క వాడి సంచిలో పళ్ళో, తినుబండారాలో కనిపిస్తున్నా మిమ్మల్ని మీరు సంబాళించుకోగలుగుతారు. 'ఉపవాసం కూడా మీ లాంటి వాడి ఆరోగ్యానికి మంచిదే' అనే ఓ గ్రహింపు కూడా మీకు సాయం చేస్తుంది.
వాడికి రెక్కాడితే గాని డొక్కాడదు. డొక్కాడితే గాని గాని రెక్కాడించే  శక్తి రాదు. డొక్కాడే అవకాశం అక్కడ లేదు. అలాంటపుడు కూడా అబద్ధాల జోలికి, దొంగతనం వైపుకి పోకుండా ఉండే వాడు ఉత్తమోత్తముడే గాని, అసాధారణ పరిస్థితుల్లో కనీసావసరాల కోసం నేరాలు చేసేవాళ్లకి శిక్ష వేసేటపుడు జడ్జికి మానవతా దృక్పథం అవసరంశివరావు గారు తన సహజ ధోరణిలో చెపుతూ పోతుంటే,
" నిన్న న్యూస్ లో చూపించిన హీరోయిన్ సంగతేమిటంటారు?” అంటూ తిమ్మారెడ్డిగారు నిన్నటి వార్తల్లో ముఖ్యాంశంగా వచ్చిన ఒకప్పటి బాలనటి గురించి ప్రస్తావించారు.
బాల నటిగా సినీ రంగం ప్రవేశించి,జాతీయ స్థాయి పురస్కారం పొంది, ఈ మధ్యనే కొన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా నటించిన లేత వయసు అమ్మాయి, ఒక హై ప్రొఫైల్ వ్యాపార వేత్తతో నగరంలోని అయిదు నక్షత్రాల హొటల్లో జరిగిన రెయిడ్ లో పట్టుబడింది. ఇది రెండోసారిట ఇలా ఆమె పట్టుబడడం! అన్ని టీవీ చానళ్లలోనూ అదే వార్త ప్రసారమవుతుంటే, ఆ వయసుకి దగ్గర్లో ఉన్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులందరిలో ఏదో అభద్రతా భావం. ఆ పిల్ల పట్ల, ఆ తల్లిదండ్రుల పట్ల సానుభూతి. 
"రెస్క్యూ హోమ్ లో పెట్టారుగా. మూడు నెలలు అక్కడే ఉంచుతారు. ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుని మంచి మార్పు తీసుకురావచ్చు. లేదా కంటి తుడుపులాగా కానిచ్చేసి వదిలేయచ్చు. చెప్పలేం.” 
ఆమెది అసాధారణ పరిస్థితి అంటారా సార్?” అనంతయ్య గారు అడిగారు.
చిన్నప్పుడే, ఇంకా సరైన వ్యక్తిత్వం ఏర్పడక ముందే తళుకు బెళుకుల ప్రపంచం పరిచయమైతే, దారి చూపించే గాడ్ ఫాదర్ ఎవరూ లేకపోతే, గాడి తప్పకుండా నడవగలగడం సామాన్యం కాదు. “
  “ఎంత అవసరంలో ఉంటే మాత్రం ఆ వృత్తే ఎంచుకోవాలా, శరీరాన్ని తాకట్టు పెట్టి అంత హై ప్రొఫైల్ జీవితం అవసరమా అనిపిస్తుంది సార్? ఆ పిల్లని చూస్తుంటే ఆ వయసులో ఉన్న మన ఇళ్ళలో పిల్లలంతా గుర్తొచ్చారు. అలాంటి ఆడపిల్ల బతకడానికి అంతకంటే గౌరవంగా ఇంకేం దొరకదా? "
ఢిల్లీ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న తిమ్మారెడ్డిగారమ్మాయిది అదే వయసు. ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాల గురించి తరచూ వచ్చే వార్తలకి తల్లడిల్లుతూ, అమ్మాయిలకి ఇంతకంటే సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పించలేక పోతున్నామని  బాధపడుతూ ఉంటారాయన.
  "ఎందుకు దొరకవు దొరుకుతాయి గాని, నాలుగైదు సినిమాలు చేసేసరికి సంపాదిస్తున్న డబ్బుకి తగినట్టు అవసరాలు, ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తర్వాత కూడా అదే విధంగా రాబడి లేకపోతే అలవాటు పడ్డ సౌకర్యాలూ, జీవన విధానం మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు ఎప్పుడొస్తాయో తెలియదు. వస్తాయని ఎదురుచూస్తూ, అలాగే బతుకు సాగించడానికి ప్రయత్నిస్తూ, అప్పుల్లో పడిపోతారు! చిన్నాచితకా ఉద్యోగాలతో ఆ అప్పులు తీర్చలేని స్థితి వస్తుంది రకరకాల వత్తిళ్లు .. కొన్నాళ్ళు ఎలాగో తట్టుకున్నా చివరికి లొంగిపొతారు" 
నిన్న టీవీలో చూసిన ఆ అమాయకమైన మొహం, సాలెగూడులో చిక్కుకున్న కీటకంలా కనిపించింది.
తిమ్మారెడ్డి గారి దిగులు నా మనసులోకి కూడా పాకింది. నా పిల్లలు  పదహారేళ్ళ రమ, పదకొండేళ్ళ రాజూ గుర్తొచ్చారు. ఆ బయటి ఆపదల సంగతి అలా ఉంచి, ఇంట్లోకి దూరిపోయిన అంతర్జాలంతో ఉపయోగాలెన్ని ఉన్నా, పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలూ తక్కువేం కాదు. ఎస్సెమ్మెస్ టక్కుటక్కులు, బయటికి వినిపించకుండా మెల్లగా చెవిలో సాగే సెల్ ఫోన్ కబుర్లూ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. వాటికిపుడు, హోమ్ వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూనే, తెలియకుండా సాగించే ఇన్టర్నెట్ సర్ఫింగ్ తోడైంది. అనిత ఒక్కోసారి పిల్లలతో వేసారిపోతూ, చెప్పిన మాట వినరనీ , వినయం, సంయమనం లేవనీ, అసహనం పెరిగిపోయిందనీ  మొత్తుకుంటూ ఉంటుంది.
        ఎవరికి వాళ్ళం ఆలోచనల్లో మునిగి కొంత దూరం మౌనంగా నడిచాం.
 పెద్ద చెట్లూ, బండ రాళ్ళూ, నీటి చెలమలతో సహజమైన వనాన్ని తలపించే ఈ పార్కులో నడకంటే ఒక ఉల్లాసం! బెరుకు లేకుండా హాయిగా తిరుగాడే నెమళ్ళూ, ఉడతలూ, ఎగిరే పక్షుల్ని గమనిస్తూ, కబుర్ల మధ్య సాగే వాకింగ్ అలవాటయ్యాక నా ఆరోగ్యం కొంత మెరుగయ్యింది. హైకోర్టులో న్యాయమూర్తిగా పని చేస్తున్న శివరావు గారు మాలాంటి నలుగుర్ని వెంట పెట్టుకుని పార్కులో కాలిబాట మీద నడుస్తూ, ఒక విషయం లోంచి ఇంకో విషయం లోకి చొచ్చుకుపోతూ, హాస్యం వొలికిస్తుంటే నడక శ్రమ తెలియ కుండా నాలుగు కిలో మీటర్లూ యిట్టే అయిపోతాయి.
మాటల మధ్య  సగం దూరం దాటేసి మలుపు తిరిగాం. చెట్ల కొమ్మల మీదికి పాకిపోయిన అడవి జాజి తీగల నించి పూల వాసన గుప్పుమని నాసికా పుటాలకి తాకింది!
గాఢంగా గాలి పీల్చి వదిలే లోపే, నేలమీది ఎండు కొమ్మలూ ఆకుల మధ్య నించి సరసరమని చప్పుడూ, రెక్కలల్లల్లాడే ధ్వనీ వినిపించాయి.
అదేమిటో అర్ధమయ్యే లోపే దాదాపు ఆరడుగుల పొడుగున్న పెద్ద పాము మాకు నాలుగైదు అడుగులు దూరంలో దారి మధ్యకి అతి వేగంగా పాకుతూ వచ్చింది. చిన్న పక్షి ఒకటి, దాని నోట్లోంచి తప్పించుకుని ఎగర బోయి, మళ్ళీ నేలకి జారింది. పాపం, దాని రెక్కలకి గాయమైనట్టుంది. రెప్పపాటులో సర్వశక్తులూ కూడగట్టుకుని, నేలకి దగ్గరగా ఉన్న కొమ్మల మీదికి చేరింది. అతి కష్టం మీద మృత్యు ముఖం లోంచి తప్పించుకుని, ఒక కొమ్మ మీంచి ఇంకో కొమ్మ మీదికి చిన్నగా ఎగురుతూ, శక్తి చాలక పడిపోబోతూ ఎలాగో దూరానికి వెళ్ళిపోయింది. 
ఎంత చురుగ్గా దాన్ని వెంబడించినా, వెనక మనుష్యసంచారం వల్ల దాని ఏకాగ్రత చెదిరినట్టై పాముకి పట్టు కుదరలేదు. చిక్కినట్టే చిక్కి జారిపోయిన ఆహారంతో పాముకి చిర్రెత్తు కొచ్చినట్టుంది. భుస్సుమంటూ, సరసరా శబ్దం చేస్తూ, రెండో వైపు పొదల్లోకి మాయమైపోయింది. 
         సర్పద్రష్టలమై మేం అలా నిలబడి పోయాం. తేరుకుందుకు రెండు నిముషాలు పట్టింది. 
నా మనసులో ఇందాకటి వార్త మెదిలింది. లేత మనసులతో, శరీరాలతో వ్యాపారాలు సాగించే నికృష్టులు ఆ పాముల్లా పొంచి ఉంటారు.
 అదే పైకి అన్నాను.
శివరావు గారు నవ్వి ఈ తరం పిల్లల ముందు ఎన్నో ఆకర్షణలున్నాయి సురేశ్అవే పెద్ద పాములు. వాటి నోళ్లలో పడకుండా తమని తాము రక్షించుకోవడాన్ని వాళ్ళకి నేర్పించడమే మనం చెయ్యాల్సింది. మంచి వ్యక్తిత్వం ఏర్పడితే ఇంక వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతారు !” అన్నారు.
        నడక పూర్తి చేసుకుని, చెట్ల కింద  సిమెంటు గట్టు మీద కాసేపు సేదతీరి, ఇంటిదారి పట్టాను
         కారు పార్క్ చేసి  మెట్లెక్కి పైకి వెళ్లేసరికి గుమ్మం దగ్గరికే వినిపించిందికొత్తగా కొన్న ఐపాడ్ కోసం పిల్లల కీచులాట.  
         షూస్ విప్పి వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్లి, మౌనంగా  చూస్తూ నిలబడ్డాను. రమ నన్ను చూసి,  ఐపాడ్ రాజు పక్క మీద పడేసికోపంగా అమ్మ గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. రాజు సంతోషంతో వెలిగి పోతున్న మొహంతో దాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని, అందులో మునిగిపోయాడునన్నే మాత్రం పట్టించుకోకుండా. 
         మంచి స్కూలు, వెళ్లి రావడానికి ఏసీ బస్సు సౌకర్యంఖరీదైన బట్టలు, ఆహారం, ఇల్లూ, ఆధునిక వసతులూ, సినిమాలూ, సరదాలూఒక్కసారిగా వీటిల్లో కొన్ని మాయమైపోతే వీళ్ళేమై పోతారు? ఇవన్నీ ఇస్తున్న మేం, వాళ్ళు  సరైన వ్యక్తిత్వం పెంపొందించుకునేందుకేం చేస్తున్నాంఇద్దర్నీ దగ్గరికి తీసుకుని ఏదో చెప్పాలనిపించింది.  ఇద్దరి స్పర్శలోంచి ఏదో మమతల  ప్రవాహాన్ని అనుభూతించాలనీ, ‘బెంగ పడద్దు నాన్నా, మేం బానే ఉంటాంఅన్న భరోసాని అందుకోవాలనీ అనిపించింది. 
          "స్నానం చేసి వచ్చేయండి. వంటయిపోయింది. అత్తయ్య పూజ చివరికొచ్చింది" అంటూ వంటింట్లోంచి అనిత పిలుపు వినపడేదాకా ఆలోచనల చిక్కుముళ్ళు. 
        స్నానాలగదిలో దూరి షవర్ తిప్పాను. వెచ్చటి నీళ్ళు వానలా పడుతుంటే, కరెంట్ బిల్లు కట్టలేదని గుర్తొచ్చింది. ఈ సారి చాలా ఎక్కువొచ్చింది బిల్లు. జీతం పెరుగుతూనే ఉన్నా ఖర్చులు దాన్ని మించి పెరుగుతున్నాయి. పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చేర్పించినప్పటి జమాఖర్చుల లెక్కలకీ, ఇప్పటి లెక్కలకీ పోలిక లేదు. నాతో చదువుకున్న స్నేహితుల్లో చాలా మంది నాకన్నా మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు. మోహన్ కి నన్ను పైకి లాగాలని కోరిక. కానీ మూర్తి గారితో  నా అసోసియేషన్  ఇవాల్టిది కాదు. ఎన్నోసార్లు నాకు అండగా నిలబడ్డారు. నాన్న పోయినపుడూ, చెల్లి పెళ్ళికీ ఆయనిచ్చిన సపోర్ట్ ఎలా మర్చిపోతాను?
కావలసినప్పుడు సెలవులు పెట్టుకుందుకు ఇక్కడున్న స్వతంత్రం ఎక్కడా ఉండదు. పనెక్కువగా ఉన్నపుడు రాత్రీ పగలనకుండా పని చేస్తానని ఆయనకి తెలుసు. నన్నంతగా అభిమానించినందుకు నేనూ ఆయన వెంట స్థిరంగా నిలబడి, ఒడిదొడుకుల్లో కంపెనీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాను. మా ఉత్పత్తులకి మార్కెట్లో  మంచి పేరుంది. కానీ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అంటూ వేళ్ళాడే మూర్తిగారికి పెద్ద పెద్ద లాభాల మీద దృష్టి లేదు. మార్కెట్ ట్రెండ్ ప్రకారం నాలాంటి వాళ్లకి కళ్ళు తిరిగే జీతాలొస్తున్నాయి. ఎన్నాళ్ళిలా ఇదే ఉద్యోగంలో
        ఇక్కడే ఇలాగే  ఉండిపోతే నా కమిట్ మెంట్స్ సరిగా తీర్చుకోగలనా అనిపిస్తోంది. నా సమర్ధతకి తగిన అవకాశాలు  వస్తుంటే, సంపాదించుకునే వయసులో ఇలా నిలవనీరులా నిలబడిపోనా ? పిళ్ళై ఇస్తున్న ఆఫర్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది, వాళ్ళ కంపెనీ ప్రొజెక్షన్ బావుందిజీతం ఇక్కడొస్తున్నడానికి రెట్టింపు. అయితే ప్రయాణాలెక్కువుంటాయి. ఒత్తిడి కొంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ కన్నా .. అయితే ఏమిటి ? ఇంకా  సంపాదించే వయసేగా?
రాజుకి అండర్ గ్రాడ్ అమెరికాలో చెయ్యాలనుంది. రమ పెళ్లికింకా ఏడెనిమిదేళ్ళుందంతే. రెండేళ్ళ క్రితం  రమేష్ కూతురి పెళ్లి  చేసినపుడు ఎనభై లక్షలయిందిట. ఫ్లాట్ తాలూకు లోనింకా ఆరేళ్ళ పాటు కట్టాలి !
మూర్తి గారితో చెప్పడానికి మొహమాటంగా ఉంది. మోహన్ తిట్టినపుడల్లా వెంటనే చెప్పెయ్యాలనుకుంటాను.  మళ్ళీ చప్పబడి పోతాను. ప్చ్ .. 
        స్నానం పూర్తి కానిచ్చి కబోర్డ్ తెరిచాను. ఎదురుగా తెల్లటి పోచం పల్లి లాల్చీ, లేత రంగు చారల పైజామా. ఎప్పుడో శిల్పారామం లో కొన్నవి. ఎప్పటిలాగే వాటిని పక్కకి జరిపి నైకీ’  టీషర్ట్, షార్ట్స్ తీశాను వేసుకుందామని. 
         "నేత బట్టలు కట్టుకుంటే, మనకి సౌకర్యం, వాళ్లకి ఉపాధీ" 
  "సెలవురోజు కట్టుకునే బట్టలు కళ్ళకి చల్లగా హాయిగా ఉండాలి. వేసుకున్న వాళ్ళకీ, ఇంట్లో చూసేవాళ్లకీ కూడా ఆహ్లాదంగా ఉండాలి"అనిత మాటలు గుర్తొచ్చాయి.
 టీ షర్టు, షార్ట్స్ కూడా సౌకర్యంగానే ఉంటాయి. ఇక్కడంతా అలాంటి బట్టలే వేసుకుంటారు. అదొక స్టైల్ స్టేట్ మెంట్! అలా అలవాటైపోయాక ఇంట్లో అవి తప్ప వేరేవి వేసుకోబుద్ధి కావడం లేదు. 
        "మీకు తెలుపు చాలా బావుంటుంది" అనిత మాటలు గుర్తొచ్చి, తీసిన బట్టలు పక్కన పెట్టేసి, లాల్చీ పైజామా వేసుకున్నా. వంటికి దగ్గరగా, మెత్తగా హాయిగా ఉన్నాయి. 
         భోజనాల బల్ల దగ్గరకెళ్ళేసరికి అప్పటికే అంతా నాకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కూర వడ్డిస్తున్న అనిత తలెత్తి చూసింది. ఆమె కళ్ళు తళుక్కుమన్నాయి.
          "అబ్బ హాయిగా ఉన్నావురా నాన్నా! ఆ మట్ట లాగుల్లో మొద్దబ్బాయిలా ఉండేవాడివి" అంది అమ్మ. 
కంచంలో వడ్డించినవి చూస్తూ "ఏమిటీ కూర ? అల్లం పెట్టి చేస్తానన్నావుగా వంకాయ కూర ?” అడిగాను. 
          "అన్నానూ. సరిగ్గా సమయానికి కరెంటు పోయింది. కూర పొడి ఉంటే, అదేసి  దింపేశా" అంది అనిత. 
  "నీ ఇల్లు చల్లగుండా ఎంత బద్ధకవే? అల్లం, పచ్చిమిర్చీ దంచడానిక్కూడా మిక్సీ కావాలిటే? చిన్న రోలు లేదూ?" అమ్మని అనుకరిస్తూ అన్నా. అమ్మ నవ్వింది.. 
  "అయినా ఈ మిక్సీలూ, గ్రైండర్లూ, అవెన్లూ ఇవన్నీ వచ్చేసి బద్ధకాలు పెరిగి పోయాయమ్మా!"  అన్నా ఉడికిస్తూ.  
         "ఆ మరే .. వీధి చివర మంగలి షాపుకి మనం కార్లో వెళ్తాంగా ?" అంది అనిత. పిల్లలు ఫక్కుమన్నారు. 
         రమని చురుగ్గా చూసి "మనమేమో, టీవీ పెట్టుకునిసోఫాలో కూలబడి, అవీ ఇవీ నముల్తూ, అటుగా ఎవరెళ్ళినా 'అమ్మా కాస్త ఆ ఫానెయ్యవా? మామ్మా! కొంచెం ఆ పిల్లో ఇటు పడెయ్యవా?’ అంటాం!" అంటూ రమకీ"సైకిలు అమ్మేస్తానంటే నాక్కావాలి, అమ్మద్దు’  అంటాం. అది తుప్పు పట్టి పోతూ ఉంటుంది. మనం వాడంఎవరికీ ఇవ్వం!" అంటూ రాజుకీ, చెరోటీ అంటించి శాంతించింది అనిత.
         "అమ్మా, మా ముగ్గురివాటా అయిపోయింది. ఇంక మిగిలింది నువ్వే! కాసుకో మరి " అన్నా. 
అమ్మ నవ్వి,"దాని జోలికి పోకపోతే అదేమీ అనదురా. నీకేమో నోరూరుకోదు. నాలుగు తగిలాక బుద్ధొస్తుంది" అంది. 
        రమ మూతి ముడుచుకుని "మరి నన్నెందుకు మామ్మా అనడం? నేనేమన్నాను అమ్మనీ?" అంది అలుగుతూ.  
  "అమ్మ చెప్పిందాంట్లో తప్పేముందమ్మా? అలాంటి చిన్న చిన్న పన్ల కోసం ఎవర్నీ అడగకూడదు. అలాంటి అవసరాలన్నీ అవకాశాలుగా తీసుకునినీక్కావల్సినవి నువ్వే చేసుకుంటూ, తిరుగుతూ ఉంటే  తీరువుగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటావు. స్థూలకాయానికి బద్ధకం కూడా ఓ కారణం” అని, "అయినా అదేమందనే దాన్ని అంటావు భోజనం దగ్గర?" అంటూ అనితని కసిరింది అమ్మ
  "గొడవంతా మీ అబ్బాయి వల్లే అత్తయ్యా" నా వైపు కోర చూపు విసురుతూ, పెదవుల వెనక నవ్వు బిగించింది అనిత. 
         తినడం పూర్తి చేసి విసురుగా చెయ్యి కడుక్కుని, గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది రమ. 
రాజు అమ్మ గదిలోకెళ్ళి కంప్యూటర్ పెట్టుకున్నాడు. వాడి చదువు, రమ పడకా అమ్మ గదిలో. ఇద్దరికీ మామ్మతో అనుబంధం ఉండాలని అలా ఏర్పాటు చేసింది అనిత. 
        భోజనాలవగానే సర్దుళ్లు పూర్తి చేసి, అమ్మ సోఫాలో నడుం వాలిస్తే, అనిత అక్కడే టీవీ ముందు కూలబడింది. నేనూ  కూర్చోబోయి ఆగి, రమ దగ్గర కెళ్ళాను. నా ఉనికి గమనించగానే రమ చేతి వేళ్ళు చురుగ్గా కదిలాయి. చేతిలోని ఐప్యాడ్ తెరమీది బొమ్మ మారిందని గ్రహించాను, తన మొహం మీద ప్రతిఫలించిన వెలుగులని బట్టి.
        ప్రశాంతంగా మొహం పెట్టి, రమ పక్కనే కూర్చుని " ఏం చేస్తున్నావ్ తల్లీ " అన్నా. 
        చెవుల్లోంచి ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేస్తూ "రాజూ నేనూ అగ్రీ అయ్యాం నాన్నా! సెలవు రోజుల్లో ఒంటి గంట దాకా ఐపాడ్ వాడిది. తర్వాత నాదీ" అంది .  
        కొంతసేపు దానితో కబుర్లు చెప్పి, రాజు దగ్గరకెళ్లాను. వాడు ఆడుతున్న కంప్యూటర్ గేమ్ చూస్తూ నిలబడ్డా. తుపాకీతో ఎడా పెడా పేల్చిపారేస్తున్నాడు ఎదురొచ్చిన వాళ్ళని. 
"ఇదేం ఆటరా? " 
“'కౌంటర్ స్ట్రైక్' నాన్నా. ఇందులో నేను టెర్రరిస్టుని, పోలీసుల్ని చంపెయ్యాలి" అన్నాడు ఆటలో నిమగ్నమై. 
ఒక్కసారి కుదిపి వదిలినట్టయింది . 
"అదేం చెత్త ఆటరా? నువ్వు టెర్రరిస్టు అవడం ఏమిటి? పోలీస్ గా ఉండచ్చుగా?" అన్నాను. 
"ఏంటి నాన్నానువ్వూ. ఇది జస్ట్ ఒక గేమ్ అంతే. ఇక్కడంత నీతి సూత్రాలు అక్కర్లేదు " అన్నాడు అంతరాయానికి విసుక్కుంటూ . 
"ఆట అయితేనేమిటి? టెర్రరిస్టుల వల్ల ఎన్నిసమస్యలో నీకు తెలీదూ? మొన్న'వరల్డ్ పీస్ డే' అని మీ స్కూల్లో జరుపుకున్నారు. టెర్రరిజం ఎందుకు మంచిది కాదో ఉపన్యాసాలు దంచారు?"
"అబ్బ! అన్నిటికీ అలాగే చెప్తావు నాన్నా! చిన్నప్పుడు నువ్వు దొంగా పోలీస్ అట ఆడలేదా? నువ్వెపుడూ పోలీసేనా?  దొంగ అవలేదా ఆటలో?" చిరాగ్గా అని డిష్యూం డిష్యూం అంటూ పేల్చెయ్యడంలో మునిగి పోయాడు. 
'మా ఆటల్లో హింస లేదురా నాన్నా. పేరుకి దొంగ అన్నా, దాక్కోవడం వరకే గాని, దొంగతనం చెయ్యడం కూడా ఆటలో భాగం కాదు... ఎంతో చెప్పాలనుకున్నాను గాని ఇది సమయం కాదన్పించి హాల్లోకి వచ్చాను నిట్టూరుస్తూ.  చిన్నప్పుడు వాళ్ళు మాతో పంచుకునే సమయం కోసం ఎదురుచూసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చేసి తీరాల్సిన హోమ్ వర్క్ అయ్యాక, వాళ్ళకి దొరికే సొంత స్పేస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాంటపుడు ఎవరి జోక్యాన్నీ సహించలేక పోతున్నారు!
టీవీలో నిన్నటి హీరోయిన్ అరెస్టు గురించే ఏదో చర్చ. అమ్మ కునుకు తీస్తోందిఅనిత శ్రద్ధగా టీవీ చూస్తోంది.
పక్కన కూర్చుని అనితా, పిల్లలు చూశావా ఇంటర్నెట్ కి బాగా అలవాటు పడిపోతున్నారు? వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారో, ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మనం ఓ కంట కనిపెట్టాలి. మనతో వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ తగ్గిపోకుండా చూసుకోవాలిఅన్నాను . 
"అవునండీ.. వాళ్లక్కాస్త ప్రకృతితో సంబంధం ఉండేలా చూడాలి. బలవంతంగా నిద్రలేపేసి వాకింగ్ కి తీసుకుపోవాలి. రమ బొద్దుగా తయారవుతోంది"
మోహన్ చెప్పే జాబ్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కుదరవు. ట్రావెలింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళు కొంచెం సర్దుకోవలసి వస్తుంది "
అవునా?” నిరుత్సాహంగా అంటూ టీవీ వైపు దృష్టి తిప్పింది. 
ఎవరో మహిళ గట్టిగా అడుగుతోంది వ్యభిచారం ఒకరే చెయ్యరు కదా? ఆ పిల్ల ఒకత్తే  ఎలా వార్తల్లోకి వచ్చింది? ఆమెతో పాటు ఉన్న బిజినెస్ మాన్ ఎవరో ఎందుకు బయట పెట్టలేదుడబ్బూ, పవర్ఫుల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నవాళ్లకి ఒక న్యాయం, అవి లేని వాళ్లకి ఒక న్యాయం.. ఎందువల్ల?" అని అడుగుతోంది . 
నాకు హఠాత్తుగా ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది. 
"అనితా నీకు గుర్తుందా, కిందటి మాటు మీ చెల్లెలు వచ్చినపుడు, మనం సెంట్రల్ లో సినిమాకి వెళ్లాం?
అప్పుడు మిమ్మల్ని గేటు దగ్గర ఉండమని సెల్లార్ లో కారు తీసుకు రావడానికి వెళ్లాను, గుర్తుందా?"
"అవునూప్రశ్నార్ధకంగా చూసింది. 
"అప్పుడు నేను కారు డోర్ తెరిచి కూర్చోబోతుంటే ఒకమ్మాయి నాదగ్గరకొచ్చింది అనితా. ఖరీదైన బట్టలూ, చెప్పులూ వేసుకుని ఉంది. గుప్పుమని పెర్ఫ్యూమ్. 'వెరీ రీజనబుల్ అంకుల్ .. జస్ట్ టూ థౌ జండ్  ఫర్ టూ ఆర్స్' అంటుంటే నాకు మతి పోయింది. 'సారీ' అని ఎవరో తరుముతున్నట్టు కార్లో కూచుని వచ్చేశాను" అన్నాను. 
ఆ సంఘటన ఇప్పుడే జరిగినంత తాజాగా గుర్తొచ్చి ఎలాగో అనిపించింది. 
"అవునాఅసలీ విషయం మీద మా కాలేజీలో ఒక సెమినార్ జరిగింది తెలుసా ? చాలామంది స్టూడెంట్స్పేరెంట్స్, మా స్టాఫ్ అందరూ, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు కొందరు, ముగ్గురు లీడింగ్ సైకియాట్రిస్టులు ఇంతమంది పాల్గొన్నారు అందులో. చాలా మంచి ప్రోగ్రాం. ఒక పోలీస్ ఐజీ ఏం చెప్పారో తెలుసా..ఎందరో స్టూడెంట్స్, మంచి కుటుంబాలనించి వచ్చినా, సెల్ ఫోన్స్, పెర్ఫ్యూమ్స్, ఆఖరికి ఫాషనబుల్ దుస్తుల కోసం, చెప్పుల కోసం కూడా దొంగతనాలు చేస్తున్నార్ట !
చిన్న ఊళ్ళ నించి వచ్చిన కొందరు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల భయం, పర్యవేక్షణా లేకపోవడం, తోటి పిల్లల బట్టలూ, ఎలెక్ట్రానిక్ పరికరాలూ చూసి, వాళ్లకి దీటుగా కనపడ్డం కోసం, ఎలాగైనా వాటిని సంపాదించాలని వ్యభిచారానిక్కూడా సిద్ధమవుతున్నార్ట. కార్లూ, మోటార్ సైకిళ్ళూఫోన్లూ దొంగతనం చేస్తున్న వాళ్ళలో ఇలాంటి  యువకులూ, అమ్మాయిలూ ఎందరో  ఉన్నారట. ఆ సెమినార్లో  తల్లిదండ్రులకీ, లెక్చరర్లకీ  ఎన్నో సూచనలిచ్చారు సైకియాట్రిస్ట్లు. పేరెంట్స్ ఎన్నో ప్రశ్నలడిగారు. ఇలాంటి  కార్యక్రమాలు ఇంకా చాలా జరగాలని అంతా అనుకున్నాం"
అవునా నాకు చెప్పనేలేదేం?”
ఏమిటోనండీఇదివరకు మల్లె మొక్క మొగ్గేసినా మీతో చెప్పేదాన్ని. ఇప్పుడలా  కుదరడమే లేదు "
        "మల్లెమొక్కకేం భాగ్యమే? రెండు కుండీలలో తెచ్చుకుని బాల్కనీలో పెట్టుకో!" కళ్ళుమూసుకు పడుకునే పక్కకి తిరుగుతూ అంది అమ్మ . 
మల్లెమొక్క గురించి అనలేదత్త య్యా, తీరిక లేకపోవడం గురించి అన్నాను" ఉక్రోషంగా అంది అనిత, ‘అన్నీ వింటూనే ఉంటారు అన్నట్టు నావైపు చూపు పారేస్తూ. 
"అదాఈ ఉద్యోగంలోనే లేని తీరిక కొత్త ఉద్యోగంలో ఎలా వస్తుందే?" కునుకు పూర్తయినట్టుంది మెల్లిగా లేస్తూ అడిగింది. 
"ఎలా అమ్మా మరి? పిల్లల చదువులూపెళ్ళిళ్ళూ అన్నీ ఎదురుగా ఉన్నాయి కదా! లక్షలతో పని"  అన్నాను. 
"అంత ఖర్చు పెట్టి చేస్తేనే పెళ్ళేమిట్రా? అంతకన్నా ఆప్యాయంగా తక్కువ ఖర్చులో చెయ్యలేమా? "
"మీరు బలే చెప్తారత్తయ్యా! పెళ్లి హాలుకే రెండు నించి పది లక్షల దాకా అవుతోంది. ఒక ప్లేటు పెళ్లి భోజనం, మూడొందలకి తక్కువలేదు ఇప్పుడే. ఏడెనిమిదేళ్ళ తర్వాత మాట చెప్పక్కర్లేదు " అంది అనిత.
"వాహీ పెళ్ళికి ఎనభై లక్షలయిందిట తెల్సా అమ్మా?"
 "దాని విడాకులక్కూడా బానే ఖర్చవుతోంది"
 అనితా, నేనూ అవాక్కయ్యాం.
అదేమిటమ్మా?” నా ప్రశ్న పూర్తయ్యేలోపే
అవున్రా. పెళ్లి చేసేసి, అమెరికా పంపేసి హమ్మయ్య అనుకున్నారు. అక్కడ వాళ్ళిద్దరికీ ఏ మాత్రం పడలేదు. ఏడాది తిరక్కుండా పెళ్లి పెటాకులైంది. అది వెనక్కొచ్చేసి పాత ఉద్యోగంలోనే చేరింది. ఇప్పుడు దాని కొలీగ్ చేసుకుంటానంటున్నాట్ట. ఇద్దరికీ ఇష్టమయింది. ఈ విడాకులు శాంక్షనయితే  వాళ్లకి రిజిస్టర్డ్ మారేజ్ చేద్దామనుకుంటున్నారు"  మనవరాలి విషయంలో వాళ్ళక్క పడ్డ బాధ అమ్మ మొహంలో తారట్లాడింది. "ఇపుడా ఎనభై లక్షలూ ఎవరికి పెట్టినట్టు?"
        నా మనసు రమేష్ దంపతుల్ని తలుచుకుని ఉసూరుమంది. 
చిక్కు ముడేదో శ్రద్ధగా విప్పుతున్నట్టు ఏవేవో ఇన్వెస్ట్ మెంట్లూపాలసీలూ, కొత్త కొత్త వస్తువులూ, వాటి మెయింటెనెన్సంటూ అవేవో కాయితాలూ..దొరికే కాస్త సమయంలో సగం ఈ పేపరు వర్క్ కే సరిపోతుంది. మిగిలింది ఆ టీవీకీ, కంప్యూటర్ కీ కళ్లప్పగించడానికి సరిపోతుంది. వారంలోఒక రోజు టీవీ, కంప్యూటర్ ఆపేసి, షాపింగులు తగ్గించుకుంటే కబుర్లకీ, అవసరమైన పన్లకీ, పిల్లల పెరుగుదలలో పాలుపంచుకుందుకీ  టైం దొరుకుతుంది" అంది అమ్మ. 
 “బోల్డు డబ్బు సంపాదించి పిల్లల జీవితాలు తీర్చిదిద్దుదామనుకుంటున్నావు. ఈ సూపర్ ఫాస్ట్,  మానసిక వైకల్యాల యుగంలో వాళ్లకి అవసరమైనది డబ్బుకాదు, మీ టైము! నీ సమయం వెచ్చించి డబ్బు సంపాదించి వాళ్లకివ్వడం కన్నా, నీ సమయాన్నే వాళ్ళకిచ్చి, వాళ్ళు మంచి వ్యక్తిత్వం ఏర్పరచుకుందుకు సాయం చెయ్యి. సంగీతంలో సరళీ స్వరాల సాధన చూడు ఎన్నాళ్ళు చేయిస్తారో. ఎందుకో తెలుసా? స్వర స్థానాలు స్థిరపడాలని. అలా స్థిరపడితే ఆరోహణ అయినా, అవరోహణ అయినా అపశ్రుతి లేకుండా సాగుతుంది. మంచి అలవాట్లు ఏర్పడేదాకా, సరైన వ్యక్తిత్వం సమకూర్చుకునేదాకా  తల్లిదండ్రులు పిల్లల వెంట ఉండాలి. చదువూ  తెలివీ ఉన్న భార్య,  ఇద్దరు ముచ్చటగా  పిల్లలు. అవసరాలకి సరిపడా డబ్బుంది. అయినా తృప్తి చెందక ఎండమావుల వెనక పరుగెడుతున్నావేమో ఆలోచించుకో నాన్నా"
చెప్పింది మా బుర్రల్లోకి ఇంకేదాకా ఆగిజీవితాన్ని సంక్లిష్టం చేసుకోకండి నాన్నా! సరళం చేసుకోండి. ఉన్న సంతోషాన్ని వదిలేసుకోకండి" అంది నిమ్మళంగా.
ఒక మౌన రాగం చాలాసేపు మా చుట్టూ తారట్లాడింది.
           అనిత టీ పెట్టడానికి వెళుతుంటేనేను మోహన్ కి ఫోన్ చేద్దామని లేచాను.   
    
                                             ****

( స్వాతి సపరివారపత్రిక ‘కథ కథ కథ’ కథల పోటీ-2015లో 9,999/- రూపాయల బహుమతి పొంది, 14-8-2015 సంచికలో ప్రచురితమైన కథ)